METADATA

Metadata: Nieuwe zoekopdracht |

db Gezondheidszorgen

De databank Gezondheidszorgen bevat informatie over de gezondheidszorgen die aan de leden van de zeven Belgische ziekenfondsen werden verleend in het kader van de verplichte ziekteverzekering. Het observatieniveau is de individuele geneeskundige verstrekking die op een bepaalde datum aan een persoon werd verleend. Van elke verstrekking bevat de databank administratieve en boekhoudkundige gegevens die door het ziekenfonds werden geregistreerd. Een verstrekking wordt aangeduid met een door het RIZIV of de regio’s bepaalde nomenclatuur- of pseudonomenclatuurcode. Het kan gaan over een doktersbezoek, een heelkundige ingreep, een geneesmiddel afgeleverd door een ziekenhuisapotheek, een bloedafname, een tandheelkundige prestatie, verpleegkundige zorgen, enz. Indien het een geneesmiddel betreft is tevens de productcode opgenomen. Naast deze codes, de identificatiecode van de persoon en de datum bevat de databank voor elke verstrekking ook de bedragen (het terugbetaalde bedrag, het persoo…
Geneeskundige verstrekkingen De databank Gezondheidszorgen omvat alle geneeskundige verstrekkingen die geheel of gedeeltelijk vergoed worden door de Belgische verplichte ziekteverzekering. …
Van elke verstrekking is zowel de prestatiedatum gekend als de maand waarin ze boekhoudkundig werd geregistreerd door het ziekenfonds. In de regel kunnen verstrekkingen tot 2 jaar na de pres…
 • .ALL-Alle variabelen Gezondheidszorgen
 • ATC_ANAT_L-ATC-code niveau 1
 • ATC_CHEM_L-ATC-code niveau 4
 • ATC_PHAR_L-ATC-code niveau 3
 • ATC_PROD_L-ATC-code niveau 5
 • ATC_THER_L-ATC-code niveau 2
 • COMPTABLE_21-Binnen 21 boekhoudmaanden geboekt
 • INSTITUTION_CAT-Type van de verblijfsinstelling
 • INSTITUTION_QUAL-Kwalificatie van de verblijfsinstelling
 • INSTITUTION_SITE_CAT-Type van de plaats van prestatie
 • INSTITUTION_SITE_QUAL-Kwalificatie van de plaats van prestatie
 • NWE_YN-’s Nachts, tijdens het weekend of op een feestdag
 • PRACTITIONER_CAT-Beroepscode zorgverstrekker
 • PRESCRIBER_CAT-Beroepscode voorschrijver
 • PROCEDURE_MM-Maand van de prestatie
 • PROCEDURE_YYYYWW-Week van de prestatie
 • PROCEDURE_YYYY-Jaar van de prestatie
 • SS00010-Identificatiecode van de persoon
 • SS00015-Begindatum verstrekking
 • SS00020-Nomenclatuurcode
 • SS00025A-Boekhoudjaar
 • SS00025B-Boekhoudmaand
 • SS00030-Bevoegdheid
 • SS00045-Boekhoudcode doc N
 • SS00050-Aantal gevallen
 • SS00055-Aantal dagen
 • SS00060-ZIV-bedrag
 • SS00065A-Identificatienummer zorgverstrekker
 • SS00065B-Bekwaming zorgverstrekker
 • SS00070A-Identificatienummer voorschrijver
 • SS00070B-Bekwaming voorschrijver
 • SS00075-Identificatienummer instelling
 • SS00080-Dienstcode
 • SS00085-Plaats van verstrekking
 • SS00090-Operator uitgaven
 • SS00095-Code Gerechtigde 1 (CG1)
 • SS00100-Code Gerechtigde 2 (CG2)
 • SS00105A-Identificatienummer derde
 • SS00105B-Derdebekwaming
 • SS00110-Datum opname
 • SS00115-Datum ontslag
 • SS00120-Type factuur
 • SS00125-Datum laatste verstrekking
 • SS00130-Betrekkelijke verstrekking
 • SS00135-CNK-code
 • SS00140-Norm verstrekking
 • SS00145-Nacht, weekend of feestdag
 • SS00160-Remgeld
 • SS00165-Supplement
 • SS00175-Derdebetalersregeling
 • SS00260-Betalingsoorsprong
 • SS00270A-Identificatienummer van de bijkomende verstrekker
 • SS00270B-Bekwaming van de bijkomende verstrekker
 • SS00275-Norm plafond
 • SS00280-Behandelde tand
 • SS00285-Behandeld lid
 • SS00295A-Identificatienummer apotheker titularis
 • SS00295B-Bekwaming apotheker
 • THIRD_YN-Afgerekend via een derde
 • De gegevens Gezondheidszorgen worden door het IMA verwerkt volgens de maand waarin ze boekhoudkundig werden geregistreerd door het ziekenfonds. De gegevens van een bepaalde boekhoudmaand zij…
  Zorgverstrekking x Individu x Datum x Zorgverlener
  De Metadata werden met zorg voor u samengesteld maar kunnen onduidelijkheden of vergissingen bevatten.
  Als u opmerkingen heeft horen we deze graag via Uw opmerking.