METADATA

Metadata: Nieuwe zoekopdracht |

db Patiëntendata

De Patiënten-databank bevat gegevens over het zorggebruik en de zorguitgaven van personen. De variabelen worden afgeleid uit informatie in de databanken Populatie, Gezondheidszorgen en Farmanet en geaggregeerd op het niveau van het individu. De gegevens zijn beschikbaar in afzonderlijke datasets per kalenderjaar.
Een Patiënten-dataset van jaar Y omvat alle personen die in dat jaar aanwezig zijn in minstens één van de databanken Populatie, Gezondheidszorgen of Farmanet. De variabelen IN_POPU, IN_GZ…
De variabelen in de databank hebben betrekking op de situatie van de persoon in het referentiejaar. Ze zijn gebaseerd op de zorgprestaties die aan de patiënt werden verleend in de loop van …
De eerste versie van jaar Y wordt beschikbaar gesteld in december van jaar Y+1. Deze versie is gebaseerd op de zorgprestaties die aan de patiënt werden verleend in de loop van jaar Y en die…
Individu
De Metadata werden met zorg voor u samengesteld maar kunnen onduidelijkheden of vergissingen bevatten.
Als u opmerkingen heeft horen we deze graag via Uw opmerking.