METADATA

Metadata: Nieuwe zoekopdracht |

var ATC_DDD_TOTAL-Aantal DDD per ATC-code niveau 5 (Patiëntendata)

Het totaal aantal gedefinieerde dagdosissen (DDD of Defined Daily Dose) die voor een bepaald geneesmiddel aan een persoon werden terugbetaald in de loop van het betreffende jaar. Het aantal DDD wordt berekend op het niveau van de chemische stof (of ATC-code niveau 5).
De DDD is een internationale meeteenheid die in combinatie met de ATC gebruikt wordt in studies over geneesmiddelgebruik (men spreekt over het ATC/DDD systeem). De DDD wordt gehanteerd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en laat toe het verbruik van diverse geneesmiddelen te vergelijken. In het Nederlands wordt dit vertaald als “Doorsnee Dag Dosis”, "standaard dagdosis" of "gemiddelde dagdosis". De DDD kan gedefinieerd worden als de veronderstelde gemiddelde dagdosis die aangewend wordt in zijn voornaamste indicatie bij volwassenen.
Database Varianten Eerste gegevens Laatste gegevens
Patiëntendata ALL 2006-01-01 2022-12-31
InterMutualistisch Agentschap (https://ima-aim.be)
ATC_DDD_TOTAL
8. (numeric)
Continu
De Metadata werden met zorg voor u samengesteld maar kunnen onduidelijkheden of vergissingen bevatten.
Als u opmerkingen heeft horen we deze graag via Uw opmerking.