METADATA

Metadata: Nieuwe zoekopdracht |

var PP2003-Kinesitherapie E of fysiotherapie (Populatie)

De variabele duidt aan of de persoon voldoet aan het criterium ‘Kinesitherapie E of fysiotherapie’. Patiënten die aan bepaalde zware aandoeningen lijden betalen minder voor hun kinesitherapie of fysiotherapie na akkoord van de adviserend arts van hun ziekenfonds. Het betreft zware aandoeningen uit de zogenaamde E-lijst.
Het criterium ‘Kinesitherapie E of fysiotherapie’ houdt in dat de persoon het akkoord heeft van een adviserend geneesheer voor Kinesitherapie E of fysiotherapie gedurende minstens zes maanden (179 dagen). De zes maanden (179 dagen) moeten niet noodzakelijk een aaneengesloten periode vormen. Ze moeten wel in eenzelfde kalenderjaar vallen.
Het criterium ‘Kinesitherapie E of fysiotherapie’ is een afhankelijkheidssituatie op basis waarvan het forfait voor chronisch zieken kan worden toegekend (zie opmerkingen).
Database Varianten Eerste gegevens Laatste gegevens
Populatie ALL 2002-01-01 2023-12-31
InterMutualistisch Agentschap (https://ima-aim.be)
PP2003
1. (numeric)
Binair
De Metadata werden met zorg voor u samengesteld maar kunnen onduidelijkheden of vergissingen bevatten.
Als u opmerkingen heeft horen we deze graag via Uw opmerking.