METADATA

Metadata: Nieuwe zoekopdracht |

var PP2002-Forfait C voor verpleegkundige zorgen (Populatie)

Verpleegforfait C
De variabele duidt aan of de persoon voldoet aan het criterium ‘Forfait C voor verpleegkundige zorgen’. Het criterium houdt in dat de persoon het akkoord heeft van een adviserend geneesheer voor een forfait C voor thuisverpleging gedurende minstens drie maanden (89 dagen). Het kan gaan om een gewoon forfait C of een forfait C voor palliatieve zorg.
Het forfait C is het forfaitair honorarium van de verpleegkundige die thuiszorg verleent aan een zwaar zorgafhankelijke patiënt. Het word toegekend per verpleegdag. De zorgafhankelijkheid van de patiënt wordt geëvalueerd met behulp van de Katz-schaal. Patiënten met een forfait C hebben een afhankelijkheidsscore 4 voor volgende activiteiten: Zich wassen; Zich kleden; Transfer en verplaatsingen; Toiletbezoek; en een score 3 of 4 (waarvan minstens één score 4) voor Continentie en Eten.
Het criterium ‘Forfait C voor verpleegkundige zorgen’ is een afhankelijkheidssituatie op basis waarvan het forfait voor chronisch zieken kan worden toegekend (zie opmerkingen).
Database Varianten Eerste gegevens Laatste gegevens
Populatie ALL 2002-01-01 2022-12-31
InterMutualistisch Agentschap (https://ima-aim.be)
De Metadata werden met zorg voor u samengesteld maar kunnen onduidelijkheden of vergissingen bevatten.
Als u opmerkingen heeft horen we deze graag via Uw opmerking.