METADATA

Metadata: Nieuwe zoekopdracht |

var PROCEDURE_GROUP-Nomenclatuurgroep (Farmanet)

Kostengroep
Groep waartoe de nomenclatuurcode (SS00020) behoort.
De nomenclatuurcodes worden ingedeeld in groepen en subgroepen volgens de aard van het product of de verstrekking (vb. geneesmiddel, medische voeding, honorarium,…), de terugbetalingscategorie van het geneesmiddel en enkele andere kenmerken. Het niveau PROCEDURE_GROUP bevat een 80-tal groepen waarvan er 8 voorkomen in de databank Farmanet. De overige groepen komen enkel voor in Gezondheidszorgen.
Het actuariaat van het RIZIV stelt de indeling in (sub)groepen op en gebruikt ze om de evolutie van de uitgaven voor geneeskundige verzorging op te volgen. De (sub)groepen worden daarom ook ‘kostengroepen’ genoemd.
De (sub)groep waartoe een nomenclatuurcode behoort, wordt bepaald aan de hand van een referentietabel van het RIZIV. Deze referentietabel wordt regelmatig geactualiseerd. Hierbij worden soms nieuwe (sub)groepen gecreëerd en kunnen nomenclatuurcodes van (sub)groep veranderen.
InterMutualistisch Agentschap (https://ima-aim.be)
De Metadata werden met zorg voor u samengesteld maar kunnen onduidelijkheden of vergissingen bevatten.
Als u opmerkingen heeft horen we deze graag via Uw opmerking.