METADATA

Metadata: Nieuwe zoekopdracht |

var SS00020-Code categorie geneesmiddel (Farmanet)

Pseudonomenclatuurcode farmaceutisch product
Deze pseudonomenclatuurcode duidt meestal de terugbetalingscategorie van het betrokken geneesmiddel aan. In andere gevallen geeft het bijvoorbeeld aan of het om een magistrale bereiding, honorarium of forfait gaat.
De terugbetalingscategorie waarin een geneesmiddel ingedeeld wordt geeft aan wat het terugbetalingspercentage en het persoonlijk aandeel zijn van de rechthebbende. Er zijn vijf basiscategorieën voor de terugbetaling van geneesmiddelen; de categorieën A, B, C, Cs en Cx. Op 01/04/2012 werden de categorieën Fa en Fb toegevoegd. De vergoedingsbasis voor deze geneesmiddelen is een vast (geplafonneerd) bedrag. Categorie D groepeert de geneesmiddelen die niet tot een van de andere categorieën behoren en GEEN recht geven op een terugbetaling in de verplichte verzekering.
Database Varianten Eerste gegevens Laatste gegevens
Farmanet ALL 2004-01-01 2023-12-31
InterMutualistisch Agentschap (https://ima-aim.be)
De Metadata werden met zorg voor u samengesteld maar kunnen onduidelijkheden of vergissingen bevatten.
Als u opmerkingen heeft horen we deze graag via Uw opmerking.