METADATA

Metadata: Nieuwe zoekopdracht |

var PP3016-Statuut chronische aandoening – forfait voor chronisch zieken (Populatie)

Statuut van persoon met een chronische aandoening – criterium forfait voor chronisch zieken
Persoon aan wie het statuut chronische aandoening werd toegekend op basis van het forfait voor chronisch zieken.
Het statuut wordt in een bepaald kalenderjaar toegekend aan personen die het forfait voor chronisch zieken genieten. Het statuut wordt automatisch toegekend door het ziekenfonds voor een termijn van twee jaar. Nadien wordt het van jaar tot jaar verlengd.
Personen met het statuut chronische aandoening genieten automatisch van een aantal voordelen, zoals de derdebetalersregeling of een vermindering van het grensbedrag van de persoonlijke aandelen in het kader van de maximumfactuur.
Database Varianten Eerste gegevens Laatste gegevens
Populatie ALL 2013-01-01 2023-12-31
In de IMA Atlas vindt u geaggregeerde tabellen met de verdeling van deze variabele in de totale populatie in Belgie.
U vindt er meer bepaald statistieken van de samengestelde variabele ‘Statuut chronische aandoening…
InterMutualistisch Agentschap (https://ima-aim.be)
De Metadata werden met zorg voor u samengesteld maar kunnen onduidelijkheden of vergissingen bevatten.
Als u opmerkingen heeft horen we deze graag via Uw opmerking.