METADATA

Metadata: Nieuwe zoekopdracht |

db Katzschaal

De databank Katz-schaal bevat de resultaten van evaluaties die worden uitgevoerd om de fysieke en psychische afhankelijkheidssituatie en de verandering van ruimtelijk-temporele perceptie van de patiënt te meten. De resultaten van de Katz-evaluaties worden geregistreerd bij de Belgische mutualiteiten in het kader van de toekenning van bepaalde zorgforfaits. De evaluaties zijn gebaseerd op de Katz-schaal, een evaluatieschaal die toelaat om de afhankelijkheidsgraad van patiënten te bepalen. De evaluatie bestaat uit een vragenlijst die de capaciteiten van de patiënt meet binnen verschillende domeinen van het dagelijkse leven (zich wassen, zich aankleden,…). Meer informatie over de Katz-schaal en het gebruik ervan vindt u op de website van het RIZIV. De evaluaties gelden voor een gelimiteerde periode. Het is bijgevolg mogelijk dat er voor eenzelfde patiënt meerdere evaluaties geregistreerd zijn. …
De databank Katz-schaal bevat alle verplichte evaluaties die worden uitgevoerd bij patiënten die ambulante verpleegkundige zorg nodig hebben of verblijven in een rustoord (ROB, RVT of CDV).
De evaluaties worden geregistreerd in de databank per referentiejaar. Een evaluatie wordt opgenomen in de dataset van een bepaald referentiejaar indien er tijdens de periode waarvoor de eval…
Referentiejaar Y van de databank Katz-schaal wordt beschikbaar gesteld op 31 maart van het jaar Y+1.
Resultaat van de evaluatie
De Metadata werden met zorg voor u samengesteld maar kunnen onduidelijkheden of vergissingen bevatten.
Als u opmerkingen heeft horen we deze graag via Uw opmerking.